Firma

Przedsiębiorstwo wielobranżowe EMIR Sp. z o.o. rozpoczęło swą działalność w 1989 roku. W ciągu trwania działalności zdobyło sobie ugruntowaną pozycję na rynku i doświadczenie, znajdujące m.in. swoje odbicie w profesjonalizmie i fachowości naszych pracowników, którzy dbając o ciągle doskonalenie swoich kwalifikacji i efektywności działania wystawiają firmie dobre opinie. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu terminowe i rzetelne wykonanie podjętych przez nas zobowiązań. Sprostamy nawet najwyższym wymaganiom naszych kontrahentów poprzez możliwie najefektywniejsze wykorzystanie sprzętu technicznego oraz doświadczenia naszych pracowników.

Na życzenie i w uzgodnieniu stosujemy instytucję przejmowania pracowników usługodawcy do świadczenia usług ochronnych na jego rzecz.

Prowadzimy działalność na podstawie aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych L-0392/00 oraz na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031399, który uprawnia nas do świadczenia usług w zakresie:

  • ochrony osób i mienia
  • konwojowania wartości pieniężnych i inne
  • monitoring systemów alarmowych, z użyciem grup interwencyjnych
  • projektowania i instalowania lokalnych systemów alarmowych
  • sprzątania i utrzymania czystości w obiektach

 

 

Ochrona mienia

Jesteśmy przedsiębiorstwem szczególnie wyspecjalizowanym w ochronie dużych obiektów przemysłowych. Dynamiczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy doskonałej organizacji pracy zespołów ochronnych oraz niezwykle rygorystycznej całodobowej kontroli prawidłowości, realizacji założeń systemu ochrony, którą wykonuje sztab pracowników nadzoru.


Monitoring

Ochrona monitoringowa polega na całodobowym i ciągłym monitorowaniu przez stację Centrum Operacyjnego Ochrony systemów alarmowych oraz natychmiastowym sprawdzaniu sygnalizowanych przez nie zagrożeń.

Firma nasza zapewnia całkowitą instalację i obsługę konserwacyjną urządzeń alarmowych. W oparciu o środki techniczne będące w naszej dyspozycji, jesteśmy przygotowani do realizacji każdego zlecenia w zakresie projektowania, kompletacji sprzętu i realizacji systemów alarmowych.


Usługi utrzymania czystości

Dysponujemy najnowszą technologią sprzątania hal produkcyjnych, sklepów i innych obiektów wielkopowierzchniowych, powierzchni magazynowych oraz parkiem wyspecjalizowanych maszyn, co w połączeniu ze specjalistycznymi środkami chemicznymi gwarantuje wysoką jakość usług przy umiarkowanych cenach.